Návrh pásové brusky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh stacionární pásové brusky pro universální použití. V úvodní čísti je popsán princip práce pásové brusky a současný stav poznání u daného tématu. Dále jsou navrhnuty možné způsoby konstrukčního řešení, z nichž je jedno vybráno jako nejvýhodnější, to je pak dále zpracováno. Konstrukční návrth je zpracovaný jako 3D model a doplněný o výpočtovou zprávu.
The aim of this bachelor’s thesis is to design a general-purpose stationary belt sander. Current knowledge and a working principle of a belt sander is delineated in the introduction. Furthermore, all possible methods are shown, one of which is selected as the most convenient. That design is further compiled as a 3D model with a calculation report attached.
Description
Citation
BARTUNĚK, J. Návrh pásové brusky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-09-30
Defence
Prezentace: - Cíle - Výběr konstrukčních variant - Konstrukční návrh - Regulace pásu - Kontrolní výpočty - Analýza hřídele B - Závěr Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na otázku oponenta. Otázky členů komise: - Jaký materiál bude obráběn? - Je dobré umístěný total stop? - Jak rozumět výsledkům z vaší analýzy hřídele? Student odpověděl jistě na všechny otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO