Design reproduktorů k PC.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Predmetom mojej bakalárskej práce je sústava reproduktorov k osobnému počítaču. Ciežom je navrh-núť invenčným spôsobom design s predpokladom vytvoriť originálne riešenie s aspektom pohžadu do budúcnosti. Práca zahŕňa podrobnú správu o riešení môjho návrhu, 3D počítačové vizualizácie pro-duktu a model systému reproduktorov v mierke 1:1.
The topic of my bachelor’s thesis is a system of loudspeakers for personal computer. The purpose is to design original conception of the product with the assumption to create unique solution. This thesis includes close report about solution of my design, 3D digital model and visualizations and a model of loudspeakers system scaled 1:1.
Description
Citation
MACHÁLEK, R. Design reproduktorů k PC. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD. (předseda) doc. Ing. arch. Jan Rajlich (místopředseda) akad. soch. Tamara Buganská (člen) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (člen) Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO