Rozvoj území ostrova Štvanice v Praze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Práce, jejíž zadání vychází z architektonicko-urbanistické soutěže zadané hl. m. Praha, předkládá návrh nové definice ostrova Štvanice v Praze. Práce řeší problematiku začlenění do městské struktury, napojení na dopravní tahy, funkční využití ostrova volbou vhodných programů s městskými funkcemi. Hlavním motivem řešení jsou návrhy objektů a nové prostorové uspořádání veřejných prostorů ostrova, využití potenciálu Vltavy, nábřeží a jejich kultivace.
This work, its task coming from an architectural and urban design competition requested by the city of Prague, gives a proposal of a new definition of the island of Štvanice in Prague. It deals with the problems of incorporating into the urban structure, connection to the main transport routes, functional usage of the island by choosing suiting schedules with urban functions. The proposals of objects, new spatial layout of the public spaces of the island, using the Vltava river's potential, its embankment and cultivation are the main themes of this work.
Description
Citation
SKOUMAL, J. Rozvoj území ostrova Štvanice v Praze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Lubica Vitková (předseda) doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc. (člen) Ing. arch. Eugen Točík (člen) Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-05-27
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO