Deformační a napěťová analýza dříků kyčelního implantátu

but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Skalka, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Vysvětlete pojem pojem ex vitro? Jaké mezní stavy mohou nastat u dříků kyčelních implantátů? Předepisují normy kde kontrolovat na dříku napětí? Jak byste se přesvědčil, že v místě fixace dříku bude napětí v lineární oblasti? Vysvětlete podrobněji použité okrajové podmínky? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMarcián, Petrcs
dc.contributor.authorČáp, Lukášcs
dc.contributor.refereeThomková, Barboracs
dc.date.accessioned2022-06-21T06:56:26Z
dc.date.available2022-06-21T06:56:26Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá deformační a napěťovou analýzou dříků totální náhrady kyčelního kloubu. Na začátku je popsána anatomie kyčelního kloubu, názvosloví jednotlivých částí implantátu a rozdělení dříků dle typu fixace v kosti, materiálu apod. Další část se věnuje normám, podle kterých se dříky vyvíjejí a vyrábějí. Součástí vývoje je i zkoušení dříků, ať už pomocí zkušebního zařízení, nebo s využitím výpočtového modelování. Pro dodané dříky je provedena deformační a napěťová analýza podle norem a studií zabývajících se touto problematikou. Tvorba geometrie dříků, nastavení okrajových podmínek a vyhodnocení výsledků analýzy je obsahem výpočtové části této práce. S těmito výsledky a jejich analýzou je možné dodané dříky mezi sebou porovnat a posoudit, který z nich je nejvíce, či naopak nejméně, staticky namáhán.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on stress and strain analysis of hip femoral stems used in total hip arthroplasty. At the beginning of the work, there is a description of hip joint anatomy, the nomenclature of individual parts of the implant, and hip stem division by type of fixation in bone, material, etc. The next part is devoted to the standards, by which are hip stems invented and manufactured. One part of hip stem development is testing either with the use of test equipment or with the use of computation modeling. For supplied hip stems there is made stress and strain analysis, according to the standards and studies which are focused on this problem. Hip stem geometry creation, setting boundary conditions, and evaluation of the results of the analysis are the content of the calculation part of this work. With these results and analysis, it is possible to compare hip stems between one and the other and decide which one of them is the most or the least statically stressed.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationČÁP, L. Deformační a napěťová analýza dříků kyčelního implantátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139788cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207129
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTotální náhrada kyčelního kloubucs
dc.subjectstehenní dříkcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectstatická analýza dříkucs
dc.subjectTotal hip arthroplastyen
dc.subjecthip stemen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectstatic hip stem analysisen
dc.titleDeformační a napěťová analýza dříků kyčelního implantátucs
dc.title.alternativeStress strain analysis of hip femoral stemsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-20cs
dcterms.modified2022-06-20-15:41:00cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid139788en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 08:56:26en
sync.item.modts2022.06.21 08:16:56en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139788.html
Size:
7.96 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139788.html
Collections