Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti STAPAK, spol. s.r.o. a návrhům na její zlepšení. Teoretická část práce vymezuje základní definice a ukazatele finanční analýzy. Praktická část je zaměřena na představení společnosti a jeho okolí a na věcném využití ukazatelů z předchozí, teoretické části. Závěrečná část je věnována návrhům a doporučením, které by mohly vést ke zlepšení finančního stavu společnosti.
The bachelor thesis deals with the evaluation of the financial situation of the company STAPAK, spol. s.r.o. and suggestions for its improvement. The theoretical part of the thesis defines the basic definitions and indicators of financial analysis. The practical part is focused on the presentation of the company and its surroundings and on the factual use of indicators from the previous, theoretical part. The final part is devoted to proposals and recommendations that could lead to the improvement of the company’s financial condition.
Description
Citation
MOŠŤKOVÁ, B. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Schüller: Jak získáte nové zákazníky pomocí fulfillmentu? odpovězeno Ing. Bumberová: Na základě čeho jste kalkulovala výši tržeb? odpovězeno Ing. Bumberová: Proč jste využívala metodu SLEPT a 7S? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO