Elektrookulografie v marketingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou záznamu EOG a možnostmi jeho vyhodnocení pro účely marketingu. V rámci práce je uveden základ anatomie a fyziologie oka a jsou zde uvedeny systémy pro záznam pozice oka. Praktická část obsahuje návrh optimální metodiky pro vizualizaci trajektorie. V práci je uveden popis algoritmů a realizace algoritmů v programovém prostředí MATLAB pro vizualizaci oční trajektorie. Součástí práce je vyhodnocení formou obsahové analýzy grafických výstupů vygenerovaných na základě získaných dat měřených pomocí EOG. V závěru práce jsou shrnuty výsledky a doporučeni při dalším postupu.
This thesis deals with EOG analysis and evaluation for marketing studies. Basic anatomy a physiology of the eye is discussed. Practical part is deal optimal method for trajectory vizualization. In this work description of algorithm are shown. This algorithm is realized in Matlab workspace. In this work is included an evaluation of the content analysis of graphical outputs, generated from EOG measured.
Description
Citation
FAJMON, F. Elektrookulografie v marketingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO