Extrakce bioaktivních látek z výlisků aronie

but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Španová: Stanovení antokyanů ? prof. Márová: Jaká je kapacita lisu ?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a technologie potravincs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVespalcová, Milenacs
dc.contributor.authorKapiton, Ulyanacs
dc.contributor.refereeVeselá, Máriacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:29:00Z
dc.date.available2019-04-04T05:29:00Z
dc.date.created2017cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá kvantifikací vybraných bioaktivních látek z aroniové šťávy, extraktů aroniových výlisků a z aroniového čaje. V teoretické části je uveden botanický popis aronie, druhu Aronia melanocarpa. Dále chemické vlastnosti plodů aronie a jejich využití v potravinářském zdravotnickém a kosmetickém průmyslu. V závěru teoretické části jsou uvedeny manuální metody stanovení jednoduchých sacharidů a stručně popsány vybrané extrakční postupy. Experimentální část obsahuje stanovení těchto chemických charakteristik analyzovaných aroniových produktů: pH, titrační kyselosti, refraktometrické sušiny, redukujících sacharidů podle Bertranda a gravimetricky, fenolických látek a celkových anthokyanů. Nejvíce celkových fenolů 319,54 mg·dm-3 bylo stanoveno ve vzorku aroniového čaje po 10 minutách digesce. V takto připraveném čaji byla stanovena také nejvyšší hodnota koncentrace anthokyanových barviv – 889,49 mg·dm-3.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the quantification of selected bioactive substances in chokeberry juices, in the extracts of chokeberry and in chokeberry tea. In the theoretical part, there is a botanical description of chokeberry, (Aronia melanocarpa). Furthermore, the chemical properties of aronia and their use in the food, cosmetics industry and in the medicine. At the end of the theoretical part there are presented manual methods for determination of simple saccharides and briefly described selected extraction methods. The experimental part contains the determination of these chemical characteristics of analyzed aronia products: pH, titratable acidity, refractometric determination of dry matter, reducing sugars according to Bertrand's method and gravimetric determination, total phenolics and total anthocyanins. The highest phenolic content 319,54 mg·dm-3 were determined in a sample of aronia tea for 10 min digestion. The highest concentration of anthocyanin dyes was also determined in this tea – 889,49 mg·dm-3.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKAPITON, U. Extrakce bioaktivních látek z výlisků aronie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other99471cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65403
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectaroniecs
dc.subjectaroniové výliskycs
dc.subjectcelkové anthokyanycs
dc.subjectfenolické látkycs
dc.subjectredukující sacharidycs
dc.subjectextrakcecs
dc.subjectchokeberryen
dc.subjectchokeberry pomaceen
dc.subjecttotal anthocyaninsen
dc.subjecttotal phenolicsen
dc.subjectreducing saccharidesen
dc.subjectextractionen
dc.titleExtrakce bioaktivních látek z výlisků aroniecs
dc.title.alternativeExtraction of bioactive substances from black chokeberry pomaceen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-19-17:41:21cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid99471en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:57:28en
sync.item.modts2021.11.12 09:47:27en
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_99471.html
Size:
8.68 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_99471.html
Collections