Využití statistické regulace procesu jako nástroje systému řízení jakosti ve výrobním procesu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá stanovením možných přínosů ze zavedení a využití statistické regulace ve výrobním procesu a zobrazením a vyhodnocením regulačních diagramů vybraného produktu firmy.
The diploma thesis deals with the determination of possible benefits from the introduction and use of statistical regulation in the production process and the display and evaluation of control charts of the selected product of the company.
Description
Citation
HORÁK, J. Využití statistické regulace procesu jako nástroje systému řízení jakosti ve výrobním procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-09
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - nejsou Ing. Mráček: Jak bude návrh v kapitole 3.2 fungovat reálně? Připravil jste v rámci práce postup, jak by to mohlo fungovat? Začátek návrhové části mi splývá s analýzou problému, proč to tak máte? - částečně odpovězeno doc. Zinecker: Dotklo se analyzované společnosti nějakým způsobem narušení globálních dodavatelských řetězců z uplynulého období? Jakým způsobem? - odpovězeno Ing. Veselý: Jaký materiál firma vyrábí? Co je vašim produktem? Co se z toho dělá? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO