Vliv velikosti zaoblení ostří na trvanlivost VBD

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Vyhodnocení zkoušek trvanlivosti vyměnitelné břitové destičky APKX1505PDER-M firmy Pramet Tools s. r. o., zaměřených na posouzení vlivu velikosti zaoblení ostří nástroje. Určení nejvhodnější velikosti zaoblení ostří pro maximální trvanlivost.
Analysis of tool life tests of indexable insert APKX1505PDER-M by company Pramet Tools Ltd., focused to examination of the influence of Cutting Edge Radius on Tool life. Determination the best size of Honing Cutting Edge for maximum Tool life.
Description
Citation
TOMIS, J. Vliv velikosti zaoblení ostří na trvanlivost VBD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Josef Brychta (člen) doc. Ing. Miroslav Maduda, CSc. (člen) Ing. Lubomír Stránský, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO