Vytvoření interaktivních programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tvorbou Java apletů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů. Teoretická část práce se krátce věnuje historii a výhodám jazyka Java, následně pak teoriemi k jednotlivým apletům a popisem zdrojových kódů, kterými jsou aplety tvořeny. Praktickou část tvoří návrh a tvorba apletů pro lineární kombinace obrazů, metodu nejmenších čtverců a doporučení mířicího bodu při hodu šipkami na terč.
The bachelor’s thesis deals with creating Java applets to support teaching signal and image processing. The theoretical part of the thesis briefly describes the history and advantages of the Java language; subsequently the theories for individual applets and descriptions of the source codes are presented. The practical part consists of the design and creation of applets for linear combinations of images, the least squares method and recommendation of an aiming point on the darts target.
Description
Citation
OLBERT, J. Vytvoření interaktivních programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (člen) Ing. Václav Uher, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Uveďte přesný postup jak naleznete neznámé koeficienty c_0 a c_1 z rovnice (3.1). Student odpověděl na otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO