Obrazové deskriptory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Zpracovávání digitálních fotografií je rozrůstající se odvětví, při kterém se ve velké míře využívají obrazové deskriptory pro analýzu objektů na fotografii. V dnešní době prakticky všechny fotografie prochází jejich analýzou, a to například pro naše pohodlí při následném procházení digitálních fotografií či naši bezpečnost, ale i pro marketingové účely.
Image processing is a growing industry that makes extensive use of image descriptors to analyze objects in a photo. Nowadays, practically all photos go through Image processing, for example for our convenience when browsing digital photos or for our safety, but also for marketing purposes.
Description
Citation
DULA, M. Obrazové deskriptory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Student představil svoji diplomovou práci na téma Obrazové deskriptory. Dále odpovídal na otázky dané oponentem, jak je definována operace sčítání bodů a poté probíhala diskuze na téma úplné a neúplné báze, která byla uvedena v textu diplomové práce. Další otázka byla na definici dimenze vektorového prostoru, kterou student neznal.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO