Testovací jednotka proporcionálních ventilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí přenosné testovací jednotky hydraulických proporcionálních ventilů, jejíž předpoklad využití je především při údržbě, kontrole a uvádění hydraulických zařízení do provozu. Součástí je úvod do problematiky proporcionálních ventilů a již existujících testovací jednotek. Během práce se seznámíme s vývojem a konstrukcí elektroniky, která je založena na mikrokontroléru dsPIC, jehož obslužný programu budeme vyvíjet pomocí Kerhuel Toolboxu v prostředí Simulink. Výsledkem práce bude prototyp testovací jednotky.
This bachelor thesis deals with development and construction of a portable testing unit for hydraulic proportional valves, whose assumption of usage is primarily for maintenance, inspection and commissioning of hydraulic machinery in operation. The thesis also includes an introduction to the issue of proportional valves and the existing testing units. Through the work, the development and design of electronics, based on dsPIC microcontroller is introduced and its utility program will be developed using Kerhuel Toolbox in Simulink environment. The result of the work will be a prototype of testing unit.
Description
Citation
SOVA, V. Testovací jednotka proporcionálních ventilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce na výborné úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO