Parazitní indukčnosti při řešení elektrických obvodů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá řešením diferenciálních rovnic a soustav diferenciálních rovnic pomocí použití parazitních indukčností. Takto získané rovnice slouží jako vstupní data pro simulační nástroj TKSL, který umožňuje jejich řešení pomocí Taylorovy řady. Dále je podle návrhu v jazyce C\# implementován systém pro grafické zobrazení výstupních dat z TKSL. Systém umožňuje zobrazení časových průběhů jako dvourozměrné spojité grafy.
This work deals with the solution of differential equations and systems of differential equations through the use of parasitic inductances. Thus obtained equations serve as input data for the simulation tool TKSL, which allows their solutions using the Taylor series. Furthermore, according to the proposal in C# is implemented a system for graphic display output data from TKSL. The system makes it possible to view trending as a continuous two-dimensional graphs.
Description
Citation
ŠEVČÍK, R. Parazitní indukčnosti při řešení elektrických obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO