Aplikace metody Fused Deposition Modeling pro výrobu funkčního příslušenství ručního kuchyňského robota

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá výrobou součásti pomocí metody Fused deposition modeling a ekonomickým porovnáním této výroby s jinými výrobními technologiemi. Danou součástí je příslušenství ručního kuchyňského robota, které je vinou špatného upínacího průměru nepoužitelné. V programu Autodesk Inventor byl vytvořen model, který je, s výjimkou pozměněných funkčních rozměrů, totožný s původní součástí. Finální příslušenství šlehače bylo vyrobeno metodou Fused Deposition Modeling na zařízení uPrint.
This bachelor thesis deals with the production of component using the Fused Deposition Modeling method and economic comparison of this production to other manufacturing technologies. This component is accessory of manual food processor, which is due to poor clamping diameter unusable. In Autodesk Inventor model was created, that is, with the exception of altered functional dimensions, identical to the original parts. The final accessory of beater was made by using the Fused Deposition Modeling method with uPrint equipment.
Description
Citation
ŠTANCL, V. Aplikace metody Fused Deposition Modeling pro výrobu funkčního příslušenství ručního kuchyňského robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: Jak jste volil design samotné součásti? Otázka 2: Vysvětlete blíže porovnání průměrných nákladů na jeden výrobek? Otázka 3: Jak byla analyzována zdravotní nezávaznost výrobku? Otázka 4: Jaké jsou skutečné rozměry vyráběné součásti? Otázka 5: Jak byla stanovena ideální tloušťka stěny pro vaši součást? Otázka 6: Jakou teplotu váš výrobek vydrží?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO