Rodinný dům v Čejči

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je rodinný dům v Čejči. Objekt je navržen na rovinném terénu a skládá se ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Objekt je navržen v systému Porotherm, z keramických cihelných bloků. Stropy jsou také ze systému Porotherm tvořeného cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními POT nosníky. Střecha je pultová s krytinou Bramac.
The subject of the bachelor´s thesis is a detached house in Čejč. The building is designed on a flat terrain and consists of two up floors and one underground floor. The building is designed in the system Porotherm of ceramic brick blocks. The ceilings are made up by system Porotherm, it means ceramic´s MIAKO and beams POT. The roof rack is made up by Bramac.
Description
Citation
KOŠULIČOVÁ, J. Rodinný dům v Čejči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO