Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace pomocí metod finanční analýzy. Práce se dělí na tři hlavní části. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých ukazatelů, ke kterým jsou přiřazeny vzorce. V analytické časti je představena společnost Holders s.r.o. a následné výpočty jednotlivých ukazatelů. V závěrečné části jsou předloženy návrhy na zlepšení celkové situace společnosti.
Bachelor’s thesis is focused on the evaluation of the financial situation of a selected private corporation using methods of financial analysis. The thesis is divided into three main parts. The theoretical part contains a description of the individual indicators to which formulas are assigned. The analytical part presents the company Holders s.r.o. and subsequent calculations of individual indicators. The final part presents suggestions for improving the overall situation of the company.
Description
Citation
ČÍŽKOVÁ, B. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
otázky oponenta - odpovězeno doc. Bartes: U teoretické části jste uvedla bankrotní a bonitní modely. Z hlediska predikce, co by se muselo stát, aby Vámi zmíněný Altmanův model vyšel pozitivně, resp. s vyšším Z faktorem? - částečně odpovězeno Ing. Fojtů: Proč zmiňujete vysokou zadluženost? - odpovězeno Vysvětlete více zmiňované navýšení vlastního kapitálu společnosti? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO