Studie zakázky ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce „Studie zakázky vybraným podnikem“ se zabývá analýzou výrobní zakázky v podniku První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Práce je rozdělena na tři dílčí části. Teoretická část je zaměřená na rešerši odborné literatury zabývající se problematikou procesního řízení v souvislosti s výrobní zakázkou. Analytická část zahrnuje popis současného stavu průběhu zakázky podnikem a provedení analýzy SWOT. Návrhová část je zaměřena na metodiku řízení procesu zakázky, která vede k optimalizaci dosavadního procesu.
The master´s thesis „Study of the of the order in the selected business” is focused on the analyse of the manufacturing order flow in the company První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. Thesis is divided onto three particular parts. Theoretical part is focused on the research of the professional literature elaborating topics related to process engineering and order management. Analytical part includes description of current state of the manufacturing order flow through the company and SWOT analyses. Proposal part intends to find and elaborate a possible improvement in order to optimize current process.
Description
Citation
KREJČÍ, D. Studie zakázky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Hynek Peřina (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2018-06-06
Defence
otázky oponenta - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Peřina - Pokusila jste se kvantifikovat, jakým způsobem přispěje zkrácení procesu ke spokojenosti zákazníka? - zodpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO