Portálový kontejnerový jeřáb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce a pojezdového ústrojí kolejového portálového jeřábu pro manipulaci s kontejnery na kontejnerových překladištích. Práce obsahuje výpočet zatížení působících na jeřáb, návrh a kontrolu jednotlivých částí nosného rámu a návrh pojezdového ústrojí včetně jeho pohonu. Jedním z výstupů této práce je přiložená výkresová dokumentace.
This bachelor's thesis deals with the design of the supporting structure and crane travel of a rail mounted gantry crane for handling containers at container depot. The work includes the calculation of the load acting on the crane, the design and stress analysis of individual parts of the supporting frame and the design of the crane travel, including its drive. One of the outputs of this work is the attached drawing documentation.
Description
Citation
ŠVUB, P. Portálový kontejnerový jeřáb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: Využití norem pro jeřáby vs EC3, co použít a na co? - nezodpovězeno Mezní stav pružnosti - zodpovězeno Zpomalení dojezdu jeřábu - částečně zodpovězeno Příčení portálového jeřábu, nehrozí? - zodpovězeno Jak řešíte mazání ložisek kol? - zodpovězeno Zohlednění nárazu na překážku - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO