Modelování hydraulických převodů pomocí vybraných současných simulačních systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá modelovaním hydraulických prevodov pomocou simulačných systémov, ako napr. DYNAST a MATLAB. Prevážna časť práce obsahuje prehžad rôznych modifikácií hydraulických prevodov + ich popis, ďalej zahrňuje riešenie hydraulických prevodov zmenou geometrického objemu a tiež transformáciou energie v hydrodynamickom prevode pomocou Eulerových rovníc. Práce je spracovaná ako odborná rešerše.
This bachelor thesis deals with modeling of hydraulic gears by the help of simulation systems such as DYNAST and MATLAB. The main part of the thesis includes a view of various modifications of hydraulic gears with description. Hydraulic gears, changing of geometrical content and energy transformation in hydrodynamic gear by the help of Euler equation are solving in the next part. Thesis is an expertise review.
Description
Citation
ŠTEFÁNEK, T. Modelování hydraulických převodů pomocí vybraných současných simulačních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Ždímal, CSc. (člen) Ing. Jiří Venclík, Dr. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO