Finanční analýza vybrané výrobní firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce na téma „Finanční analýzy vybrané výrobní firmy“ je zaměřena na zjištění a zhodnocení finanční situace vybrané firmy v letech 2009 - 2013. Zjištění finanční situace je v práci dosaženo výpočtem vybraných metod finanční analýzy. V teoretické části práce jsou tyto metody podrobně vysvětleny. Na závěr, podle situace ve které se firma nachází, jsou navrženy kroky, které by měly vést ke zlepšení dané situace.
Bachelor's thesis on the topic „Financial Analysis of the Selected Company in the Field of Manufacturing Industry“ is focused on an identify and assessment of the financial situation of the particular company in the years 2009 – 2013. Identify of the financial situation is achieved calculation of selected methods of financial analysis. In the theoretical part of the thesis, these methods are explained in detail. In conclusion, according the situation is in which the company located , are designed steps possible solutions, which should lead to an improvement of the situation.
Description
Citation
ZYCHOVÁ, S. Finanční analýza vybrané výrobní firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mikulica (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Folprechtová: Možnosti snižování nákladů ve společnosti - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO