Analýza dat plicního fantomu z PET a CT snímků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá analýzou kvantifikace aerosolu v plicním fantomu pomocí PET/CT obrazů. Plicní fantom je model reálných plic, díky kterému probíhá výzkum cílené dopravy léčiv do dýchacího ústrojí člověka. Pochopení principu depozice aerosolu v plicním fantomu, respektive v lidských plicích, výrazně pomůže urychlit výzkum cílené dopravy léčiv do plic. Teoretická část práce se věnuje popisu lidských plic, způsobům jejich vyšetření a popisu plicního fantomu, který je předmětem zkoumání této bakalářské práce. Dále se teoretická část práce věnuje práci s lékařskými obrazy a jejich zpracování. Praktická část práce se věnuje zpracování samotných PET/CT dat, v tomto případě segmentaci, rozdělení dat na jednotlivé segmenty a kvantifikaci aerosolu v jednotlivých částech plicního fantomu.
This work deals with analysis of aerosol deposition in lung phantom using PET / CT images. Lung phantom is a model of real lungs that helps to research a targeted drug delivery to the human respiratory tract. Understanding the principle of aerosol deposition in pulmonary phantom or human lungs will significantly help to accelerate research of targeted drug delivery. The theoretical part is focused on the description of the human lungs, the ways of their examination and the description of the pulmonary phantom, which is the subject of this bachelor thesis. Furthermore, the theoretical part is devoted to the work with medical images and their processing. Practical part deals with segmentation of PET/CT data, classification of this data into individual segments and quantification of aerosol in individual parts of the lung phantom.
Description
Citation
LÁZŇOVSKÝ, J. Analýza dat plicního fantomu z PET a CT snímků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO