Návrh firemní aplikace pro podporu spolupráce s klienty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá základním popisem společnosti, analýzou jejího současného stavu, identifikací informačních technologií ve firmě a analýzou konkurenčního prostředí. Dále je práce zaměřena na návrh firemní aplikace sloužící k uchovávání dat o zákazníkem zakoupených produktech a k monitorování pravidelnosti servisních kontrol. Jejím přínosem je zajištění automatizace spolupráce s klienty a snadnější udržování přehledu o stavu jednotlivých produktů.
The bachelor thesis focuses on the description of a chosen company, analysis of its current state and competitive environment and identification of its information technologies. The work also provides an application design for the company, which is meant to store data about products purchased by customers and to monitor the regularity of service inspections. The main advantage of the application is the automation of cooperation with clients and providing an overview concerning the status of individual products.
Description
Citation
SYROVÁTKOVÁ, L. Návrh firemní aplikace pro podporu spolupráce s klienty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
otázky oponenta - odpovězeno Ing. Neuwirth - Jaký způsob zálohování dat byste navrhovala použít? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO