Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení firmy DEZA, a.s. za využití finanční analýzy a statistických metod. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část popisuje veškeré postupy a metody použité v této práci. Praktická část obsahuje samotnou analýzu. Ta je východiskem pro zhodnocení současného stavu podniku spolu s doporučením na zlepšení do budoucna, které se nachází v poslední části.
This bachelor thesis deals with the evaluation of the DEZA, a.s. company using financial analysis and statistical methods. The work is divided into three parts. In the first part, theoretical framework is formulated with the main focus on the procedures and methods used troughtout this thesis. The second part is dedicated to the analysis itself, thanks to which the evaluation of the current state of the company together with recommendations for future improvement can be laid out in the last part.
Description
Citation
ŠPANĚL, R. Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
otázky vedoucího - částečně odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno doc. Kaňovská - Který z Vašich návrhů Vám přijde nejrelevantnější? - odpovězeno doc. Kaňovská - Konzultoval jste výstupy Vaší práce s firmou? - odpovězeno Ing. Doubravský - Je nějaká možnost, jak vyjádřit přesnost odhadů na další roky? - částečně odpovězeno doc. Doskočil - V jakém poměru máte v práci použitou aplikaci statistických metod a finanční analýzy? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO