Síťové útoky na operační systém Linux

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s různými nejznámějšími bezpečnostními útoky, podrobně popsat jejich vlastnosti, zhodnotit míru nebezpečnosti a navrhnout ochranu proti těmto útokům. Bakalářská práce prezentuje teoretickou a praktickou část zaměřenou na bezpečnostní útoky operačního systému Linux. V prvních kapitolách se popisuje teorie bezpečnostních vrstev operačního systému. Následují nejčastěji využívané útoky jako Buffer overlow, ARP Cache poisoning, SYN flood, Denial of Service, DHCP, které jsou teoreticky popsané, předvedené na příkladech a zjištění možné ochrany před těmito útoky je zaznamenané. Základní teoretické poznatky o systému Linux jsou potřebné pro praktickou část bakalářské práce.
Main objective of this bachelor thesis is to inform with the most famous security attacks, describe their characteristics, evaluate risk degree and suggest security against of these attacks. The bachelor work presents theoretical and practical part focused on security attacks of Linux operational system. First chapters describe operational system security shell theory. Followed by the most frequent attacks like Buffer overflow, ARP Cache poisoning, SYN flood , Denial of Service, DHCP, which are described theoretically, demonstrated by these examples and possible security assignment against this attacks registered. Basic theoretical system Linux knowledge is necessary for the practical part of the bachelor thesis.
Description
Citation
VALČÁK, R. Síťové útoky na operační systém Linux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. Jan Kacálek (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Jakýma zpúsobama lze zabránit DoS útoku v praxi?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO