Výroba ozubeného kola na univerzálních strojích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca obsahuje zostavenie technologického projektu výroby ozubeného kolesa na univerzálnych strojoch. Obsahom práce je rozbor súčiastky, voľba materiálu, strojov a nástrojov a tvorba výkresovej dokumentácie a technologického postupu výroby a k záveru práce technicko-ekonomické vyhodnotenie.
The bachelor thesis presents a design of a technical project: gear production using universal machines. It focuses on the analysis of a component, the selection of materials, machines and tools, and the creation of a manufacturing drawing and technological process of the production. It is concluded by a technical-economic evaluation.
Description
Citation
HULVEJ, M. Výroba ozubeného kola na univerzálních strojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Další možnosti volby polotovaru Metody broušení ozubení V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Cementování a upřenění TPV Obrobitelnost materiálů Technologie protahování Metody kontroly ozubení Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO