Návrh rozvoje nové značky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou strategického rozvoja značky klasického mužského obliekania. Práca je rozdelená do troch častí. V teoretickej časti sú vymedzené teoretické východiská, ktoré slúžia na vytvorenie a budovanie stratégie značky. Po vymedzení teoretických poznatkov, nasleduje analytická časť. Táto časť sa zaoberá prieskumom trhu a potenciálnych zákazníkov. V práci sú spracované výsledky analýzu trhu. Tieto výsledky slúžia ako základ pre tvorbu návrhovej časti.
The bachelor's thesis develops on the issue of strategic brand development of classic men's clothing. The work is divided into three parts. The theoretical part defines the theoretical basis, which are used to create and build brand strategy. After defining the theoretical knowledge, then the analytical part. This section can participate in market and customer research. The results of market analysis are processed in the work. These results serve as a basis for the creation of the proposal part.
Description
Citation
TOMANKA, P. Návrh rozvoje nové značky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Entrepreneurship and Small Business Development
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Mandel (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Supervisor´s questions - answered. Reviewer´s questions - answered. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. - You identified in your proposal target audience between 40 - 60 years old. What will be the segment of young people and old people? Answered. doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - Do you believe there are no basically trends in men fashion? Answered. Can you explain the size of target group and behaviour? Answered.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO