Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vybraných bankrotních modelů v prostředí České republiky. V teoretické části jsou představeny analyzované modely a metody použité k analýze modelů. Je zde vysvětlen pojem bankrot, jeho původ a historie, dále je zde definován pojem finanční analýza a její metody. V této části je rozebrán i popis vybraných bankrotních modelů a jejich omezená vypovídací schopnost. V praktické části je nejprve vyhodnocena spolehlivost vybraných modelů a poté jsou navrženy změny pro zlepšení spolehlivosti
This bachelor thesis is aimed on evaluation of effectiveness of selected bankruptcy models in the Czech Republic environment. In the theoretical part are introduced analyzed models and methods used to model analysis. Here is explained the concept of bankruptcy, its origin and history, the definition of financial analysis and its methods. This section also describes a description of selected bankruptcy models and their limited reporting ability. In the practical part, the reliability of selected models is first evaluated and subsequently changes are proposed to improve reliability
Description
Citation
KRATOCHVILOVÁ, M. Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2018-06-21
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno docentka Korytárová - Jaké podniky jste testovala? - odpovězeno docentka Korytárová - Konkretizujte, prosím, zpracovatelský průmysl, o jaké podniky se konkrétně jednalo? - odpovězeno docentka Korytárová - Na jakých datech jste testovala přesnost modelů? Uveďte časovou řadu. - odpovězeno docent Brychta - Co bylo kritériem výběru Vámi testovaných modelů? - odpovězeno docentka Lajtkepová - Jaké kritérium či kritéria jste si stanovila u výběru podniků? Uveďte velikost analyzovaných podniků. - odpovězeno doktor Svirák - Sledovala jste v rámci analyzovaných společností množství fúzí, popřípadě jejich vliv na výsledky analýzy? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO