Podnikatelský záměr firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský záměr na vybudování pobočky firmy Zan-Aromi spol. s r.o. se sídlem v České republice. Základnu projektu bude tvořit teoretická znalost problematiky založení společnosti na Slovensku a aspekty s tím spojené. Praktickou část práce opřu o aktuální skutečnosti, jež souvisí s obchodní a finanční situací firmy. Zjištěné informace nám následně poslouží jako podklad pro případné uskutečnění realizace podnikatelského záměru.
The subject of this thesis is to create a business plan to build a branch office of Zan-Aromi Ltd. based in the Czech Republic. Foundation of the project will consist of theoretical knowledge to establish the company in Slovakia and aspects associated with it. It will found the practical part of the work on the current facts related to the business and financial situation of the company. Identified information will provide us the basics for potential implementation of the business plan.
Description
Citation
FINK, M. Podnikatelský záměr firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Kuba (místopředseda) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Ondřej Malý (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO