Snímač vlhkosti vzduchu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření vlhkosti vzduchu. Jsou zde popsány základní vzorce vztahující se k vlhkosti vzduchu a podrobný popis jednotlivých metod, které se využívají ve snímačích pro měření vlhkosti vzduchu. Následuje zmínka o problematice měření vlhkosti v pevných látkách. Dále se práce zabývá kalibrací snímačů. V poslední části je popsáno praktické sestrojení obvodu s unifikovaným výstupem, který je závislý na okolní relativní vlhkosti. Mimo jiné je zde uvedeno i praktické měření vlhkosti v průmyslu a problematika s tím spojená.
This bachelor work consider with question of measurement of air humidity. Here are the basic theorem, wich have relation to air humidity, and detailed description of methods, wich are used in air humidity sensors. After come note about qestion of measurement humidity in soild substance. Next theme is calibration of sensors. In the last part is describle the structure of electrical network with unificated readout., wich is dependent on surrounding relative air humidity. Obiter work contain practical measurement of humidity in industry and qestions about it.
Description
Citation
ČERMÁK, J. Snímač vlhkosti vzduchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Milan Žalman, CSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky práce. Student zodpověděl otázky oponenta a komise s výhradami. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO