Software pro metodu spektroskopie LIBS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá tvorbou softwaru pro metodu LIBS (pro elektronickou komoru). V první části se čtenář seznámí se samotnou metodou LIBS a se stručným popisem  pracoviště, kde se tento projekt vyvíjí. Dále se věnuji návrhu aplikace pro laboratoře využívající tuto metodu, pak pokračuji hlubším popis implementace softwaru, kde může čtenář například zjistit, jaké byly použity algoritmy pro automatické zaostřování(vyhodnocení ostrosti obrazu a iterativní stanovení polohy kamery). Závěr je soustředěn na zhodnocení návrhu GUI a testování aplikace.
This thesis discusses creating of software for the LIBS spectroscopy method (for an electronic chamber). In the first part the reader will learn about the LIBS method and about a short description of a workplace, where the project is being created. Then I write about an application design for   laboratories, which are going to use this method. Next I describe an implementation of software, where the reader can find some details about used algorithms for autofocus (an evaluation of image sharpness and an iterative determination of the position of the camera). The end of this work is focused on the assessment of GUI and testing the application.
Description
Citation
VYROUBALOVÁ, J. Software pro metodu spektroskopie LIBS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: V textu zmiňujete dotazníkovou formu průběhu uživatelského testování. Mohla byste v rámci prezentace obhajoby projektu ukázat tento dotazník? Na str. 17 uvádíte, že se ve frameworku Qt pomocí příkazů new a delete vytváří a ruší objekty (instance třídy QObject). Přitom delete zpravidla není nutné v Qt používat. Víte proč?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO