Posouzení vybraných ukazatelů firmy Ligurský

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vybraných ukazatelů firmy Ligurský prostřednictvím časových řad. Teoretická část práce popisuje definice a použité metody. Praktická část se zabývá aplikací metod a rozboru výsledků analýzy Pomocí regresní analýzy bude možné určit i předpokládaný vývoj sledovaných ukazatelů. Práce obsahuje zhodnocení ukazatelů i návrhy na zlepšení ekonomické situace firmy.
The bachelor´s thesis is focused for assesing of selected indicators of the Ligurský company through time series. Theoretical part describes definitiv and used metods. Practical part deal with aplication metods and breakdown of results. Using regression analysis can be determined expecting development of monitored indicators. Thesis includes evalution and suggestion for improvement economic situation of the company.
Description
Citation
LIGURSKÝ, I. Posouzení vybraných ukazatelů firmy Ligurský [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-02-04
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno doc. Fedorová: Jaké jsou vaše závěry o finančním zdraví firmy? Jaké má firma pohledávky po lhůtě splatnosti? Kolik firem jste využil pro srovnání? Používá firma podvojné účetnictví? Jaké výkazy jste vypracoval? - odpovězeno Ing. Brychta: Zkoušel jste určit náklady na vstup do řetězce? - odpovězeno Ing. Jakubcová: Jak jste transformoval data z daňové evidence do účetních výkazů? - odpovězeno Ing. Estélyi : Co bylo cílem vaší analýzy? Postačují vámi vybrané ukazatele k určení finančního zdraví firmy? - odpovězeno Mgr. Musilová: Proč jste vybral pouze dva konkurenty? Jaké jsou náklady na obaly u kokurentů? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO