Hyperspektrální analýza obrazu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom práce je nadobudnutie základných znalostí o hyperspektrálnej analýze. Teoretická časť sa zaoberá formou dát, ich zberom, vlastnosťami aj oblasťami využitia. Popisuje možné spôsoby klasifikácie dát. Práca sa zaoberá s datasetmi a uvádza snímanie datasetu. Uvädza moderné riešenia analýzy. V rámci praktickej časti popisuje vytvorený klasifikátor založený na porovnávaní spektier a uvádza dosiahnuté výsledky a prípadné vylepšenia.
The goal of this work is to gain basic knowledge about hyperspectral imaging. The theoretical part discusses data representation, collection, properties of the method and fields of application. It describes possibilities for hyperspectral image classification. The work deals with datasets and describes a collection of one. It shows a state-of-the-art model for hyperspectral imaging. In the practical part it describes the implementation of a classifier, which is based on spectral matching, and shows the results and potential improvements.
Description
Citation
ZSIDEK, A. Hyperspektrální analýza obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student v rámci obhajoby krátce popsal motivaci práce a vlastní nasnímaný dataset spolu se způsobem jeho snímání. Dále byly popsány veřejně dostupné datasety, vlastní práce, která se zabývala vyhodnocením podobnosti spekter a na závěr zhodnocení dosažených výsledků. Student na otázky komise odpověděl a na obhajobu byl připraven.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO