Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa

but.committeeIng. arch. Petr Todorov - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing. Jan Tichý - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent představil téma diplomového projektu, jímž je architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánů v Brně-Líšni (druhá etapa), poutavě, živě a s výbornou obeznámeností se sledovanou problematikou. Přehledně objasnil ideová východiska svého návrhu rezonující s poselstvím Salesiánů Dona Bosca. Dále přiblížil hlavní inspirační zdroj návrhu, jímž je Noemova archa či loď jakožto útočiště poutníků. Následně přistoupil k prezentaci širších územních vztahů, které podrobil důsledné analýze, a celkového řešení navržených objektů. Popsal limitující působnost okolní zástavby a dopravního řešení, stejně jako přednosti lokality spočívající zejména v množství zeleně a ve výhledech na Hády i na Pálavu. Prezentace byla přesvědčivá, student prokázal, že do tématu důkladně pronikl z hlediska konceptu i z hlediska konstrukce. Následně přiblížil celkové pojetí konfigurace objektů. Na připomínky uvedené v oponentském posudku týkající se založení a následné realizace lodi kostela, akustiky, vytápění a větrání a bezbariérovosti reagoval s argumentační jistotou. V rámci rozpravy nad výkresovou dokumentací vyvstala otázka zapuštění části objektů pod zem, umístění retenční nádrže a požární komunikace. Členové komise ocenili zakreslení hmotové studie v kontextu okolí, které u ostatních projektů postrádali, a práci se světlem. Následně se rozpoutala diskuse nad řešením veřejného prostoru, který by měl být – navzdory odvážnosti konceptu – ještě domyšlen a dopracován. Dále byly probírány následující otázky: dodržení stavebního programu daného soutěžními podmínkami, střešní zahrada, umístění křtitelnice, konstrukce zvonice. K veškerým připomínkám členů komise se student vyjádřil adekvátně a prokázal při tom vynikající argumentační schopnosti.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a rozvoj sídelcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠindlar, Jiljícs
dc.contributor.authorŠebela, Vojtěchcs
dc.contributor.refereeHrabec, Josefcs
dc.date.accessioned2021-06-17T06:57:38Z
dc.date.available2021-06-17T06:57:38Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractTématem diplomové práce je návrh Římskokatolického kostela Seslání Ducha svatého v Brně Líšni. Objekt bude doplněním potřeb Salesiánské komunity, která v blízkém domě mládeže Salesko působí již téměř 30 let a zaměřuje se na výchovu mládeže metodami od Dona Bosca. V návrhu kostela se také počítá s vybudováním zázemí farníků a ubytováním Salesiánů. Dále by měl sloužit nejen současné komunitě, ale i širší veřejnosti. Návrh nabízí řešení, jak v moderní době začlenit stavbu těchto rozměrů do urbanistického celku jako je sídliště. To vše s důrazem na minimalizování negativních dopadů na stávající obyvatele, kteří okolní plochy využívají k rekreaci. Stavba se bude skládat ze dvou funkčních celků. První bude tvořen objektem kostela s kapacitou 300 sedících a 100 stojících farníků. Druhou částí bude farní centrum s komunitním sálem pro 100 osob. Dále se zde budou nacházet byty pro kněze, zájmová dílna a farní kanceláře.cs
dc.description.abstractThe topic of the diploma thesis is the design of the Roman Catholic Church of the Descent of the Holy Spirit in Brno Líšeň. The building will complement the needs of the Salesian community, which has been operating in the nearby Salesko youth house for almost 30 years and focuses on educating young people using methods from Don Bosco. The design of the church also envisages the construction of facilities for parishioners and accommodation for Salesians. It should also serve not only the current community, but also the general public. The design offers a solution how to modernize a building of these dimensions into an urban complex such as a housing estate in modern times. All this with an emphasis on minimizing the negative impacts on existing residents who use the surrounding areas for recreation. The building will consist of two functional units. The first will consist of a church building with a capacity of 300 seated and 100 standing parishioners. The second part will be a parish center with a community hall for 100 people. There will also be apartments for priests, a hobby workshop and parish offices.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationŠEBELA, V. Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.cs
dc.identifier.other136289cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/198290
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectchrámcs
dc.subjectBůhcs
dc.subjectkostel Líšeňcs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectsakrální architekturacs
dc.subjectkřížcs
dc.subjectliturgiecs
dc.subjectSalesiánics
dc.subjectkřesťanstvícs
dc.subjectbohoslužbacs
dc.subjectzelená střechacs
dc.subjectopěrné stěnycs
dc.subjectchurchen
dc.subjectGoden
dc.subjectLíšeň churchen
dc.subjectBrnoen
dc.subjectsacral architectureen
dc.subjectcrossen
dc.subjectliturgyen
dc.subjectSalesiansen
dc.subjectChristianityen
dc.subjectworshipen
dc.subjectgreen roofen
dc.subjectretaining wallsen
dc.titleArchitektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapacs
dc.title.alternativeArchitectural study of the sacral object Brno - Líšeň / second stageen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-14cs
dcterms.modified2021-06-16-10:11:52cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid136289en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:37:35en
sync.item.modts2021.11.22 21:36:31en
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
309.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
121.1 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-57734.pdf
Size:
1.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-57734.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-57771.pdf
Size:
2.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-57771.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_136289.html
Size:
1.51 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_136289.html
Collections