Benefity tělovýchovných aktivit a sportu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou telovýchovných aktivít a športu. Na základe štúdia literatúry a výsledkov odborných štúdií približuje a objasňuje riziká spojené s nedostatkom pohybovej aktivity v priebehu celej dĺžky života. Hlavným cieľom je priblížiť benefity telovýchovných aktivít a pomôcť zvýšiť informovanosť v danej problematike.
The bachelor thesis deals with physical activities and sports. Based on the literature and results of technical studies presents and explains the risks associated with lack of physical activity during the whole life. The main objective is to bring the benefits of sports and activities to help raise awareness of this issue.
Description
Citation
REPÁK, M. Benefity tělovýchovných aktivit a sportu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
oponent - odpovězeno doc. Korvas - počet a sklatba respondentů výzkumu - odpovězeno Ing. Chlebovský - uvažovali jste o získání podpory od státu a dalších - odpovězeno prof. Režňáková - výhodnost pro zvolenou cílovou skupinou - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO