Simulace účinků zkratových proudů v rozvodnách VVN

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá teoretickým výpočtem zkratových proudů v elektrizační soustavě v souladu normou ČSN 60909-0 a především výpočtem dynamických a tepelných účinků zkratových proudů v rozvodnách VVN podle normy ČSN 60865-1. Dále se práce zabývá tvorbou programů pro simulaci mechanických účinků zkratových proudů s ohledem na dimenzování konstrukčních prvků rozvodny a praktickou simulací vybraných částí skutečné rozvodny typu "H" ve Slavkově u Brna.
This thesis is engaged in a theoretical calculation of short-circuit currents in electric power system in compliance with the norm ČSN 60909-0 and first of all with calculation of dynamical and thermal effects of short-circuit currents in HV switching stations in accordance with the norm ČSN 60865-1. Next the thesis is engaged in a production of programs for simulation of mechanical effects of short-circuit currents with respect to a dimensioning of constructional elements of switching station and afterwards in a practical simulation of selected parts of the real switching station type „H“ in Slavkov u Brna.
Description
Citation
TOMÁNEK, M. Simulace účinků zkratových proudů v rozvodnách VVN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Kopečný (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student prezentoval svoji diplomovou práci a v diskuzi odpověděl na všechny položené otázky a tím úspěšně obhájil svou diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO