Výroba součásti formy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce popisuje vznik obalové součásti, vyrobené z materiálu ABS-TPU pomocí technologie podtlakového tvarování na negativní formě. V úvodní části je představena firma Bosch Diesel s.r.o. Jihlava. Následuje stručný přehled nejčastěji používaných druhů balení výrobků. V další kapitole je zpracován prvotní návrh tvaru obalového materiálu, poté ve spolupráci se zákazníkem a výrobcem provedeny konečné úpravy. V následující části je popsán proces výroby formy a obalového materiálu a v poslední kapitole je ekonomické zhodnocení.
This thesis describes creation of a packaging component made of ABS-TPU material. It is being made by vacuum shaping technology on a negative form. Bosch Diesel s.r.o. Jihlava company is introduced in the first part and a brief summary of the most commonly used packagings follows. The next part shows the very first draft of packaging shape and also how customers and the manufacturer implement some final changes. Next part describes the process of making a form and the packaging fabric. Finally there is aneconomical evaluation in the last part.
Description
Citation
VESELÝ, V. Výroba součásti formy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. - Má student představu, co by se dalo na stávajícím procesu vylepšit? - Jsou Al slitiny korozivzdorné? Co je příčinou koroze? - Vrací se obaly zpět k novému zabalení? - Rozdíl mezi funkcí G53 a G56 u ř.p. Sinumerik. - V čem spočívá hlavní přínos práce studenta v BP?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO