Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření finančního plánu pro společnost Smartgym s.r.o. pomocí vybraných ukaztelů. To vše bude obsaženo v excelovské aplikaci, kterou společnost bude moci využívat kontinuálně i v dalších letech, a to nejen na opětovné výpočty ekonomických ukazatelů, jenž se za tu dobu určitě změnily, ale také k výpočtu statistických ukazatelů, jenž budou pomáhat investičním rozhodování společnosti.
This bachelor’s thesis aims to create a financial plan for the company Smartgym s.r.o. through the usage of chsoen indicators. All of this is going to be contained in an excel application, which will be available for continual usage in upcoming years for the company, not only for repeated calculations of economic indicators, but also statistic indicators, which are going to serve as basis for strategic decision making in investment field.
Description
Citation
BUREŠ, M. Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-28
Defence
Otázky vedoucího práce - Odpovězeno Otázky oponenta práce - Odpovězeno Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc - Jaké jsou náklady provozní a pro vyhotovení aplikace? - Odpovězeno Mgr. Martina Bobálová, Ph.D. - Existuje prostor pro další rozšíření v dané firmě ? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO