Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh modernizace marketingové strategie, která je tvořena za pomocí dat získaných z předešlého ročníku Moravské ligy Taekwon-Do ITF. Úvodní část práce obsahuje teoretická východiska, která jsou nezbytná ke zpracování praktické části. Objasňuje terminologii marketingu, marketingové strategie. Praktická část je následně tvořena analýzou předchozího ročníku, přičemž výsledky slouží jako podklady pro samotnou inovaci marketingové strategie.
The aim of this thesis is to design modernisation of marketing strategy which will be done by using data from previous Taekwon-Do ITF league. Introductory and theoretical part of the thesis clarifies terms necessary for second analythical part of the thesis. First part explains terms such as marketing and marketing strategy, following practical part consists of an analysis of previous Taekwon-Do ITF league. Results gained from such analysis constitues a basis for inovation of marketing startegy of the event.
Description
Citation
ZEZULA, V. Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
vedoucí - odpovězeno oponent - odpovězeno doc. Korvas - vliv snížení ceny na celkový počet zákazníků - odpovězeno Ing. Milichovský - kdo je zákazníkem prezentované akce, kdo je konkurentem prezentované akce - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO