Využití OLAPu v elektronickém obchodě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem práce je navrhnout elektronický obchod, ve kterém bude využita OLAP databáze. Pro tuto databázi bylo navrţeno multidimenzionální schéma. S využitím nástroje Business Intelligence, který je součástí SQL Server 2008 Enterprise, je podle schématu realizována databáze. Data z OLAP systému jsou dostupná formou grafů nebo tabulek přes administrátorské rozhraní internetového obchodu, implementovaném v ASP.NET.
The aim of this thesis is to design an e-shop that uses OLAP database. Multidimensional scheme was assembled for the database. Using Business Intelligence tool that is part of SQL Server 2008 Enterprise the database was realized according to the scheme. Data from the OLAP system are accessible through administrator interface implemented with ASP.NET in the form of graph or table.
Description
Citation
LYSÝ, J. Využití OLAPu v elektronickém obchodě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Proč jste zvolil automaticky generovanou časovou dimenzi? Proč jste zvolil pro své řešení ROLAP a nikoli MOLAP? Uveďte příklad OLAP příkazu ve vaší BP. V práci používáte multidimenzionální schéma, ale v práci máte uvedené pouze 2D, můžete uvést příklad?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO