Problematika rovné daně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce „Problematika rovné daně“ definuje podstatu rovného zdanění. Teoretická východiska práce obsahují informace o základní myšlence, principech rovné daně a o výhodách a nevýhodách jejího zavedení. Analytická část práce popisuje vývoj rovné daně v České republice od roku 2007. Závěr kapitoly se věnuje analýze rovné daně na Slovensku a porovnání systémů obou zemí. Návrhová část práce obsahuje vzorový příklad českého a slovenského poplatníka daně z příjmu fyzických osob a nastiňuje možné další postupy přiblížení se podstatě rovné daně.
This Bachelor Thesis “Issue of Flat Tax” defines the crux of the flat taxation. The theoretical part of this thesis comprises information about the core idea, principles of the flat tax and advantages and disadvantages of its implementation. The analytical part of the thesis describes the evolution of the flat tax in the Czech Republic after the year 2007. The last analytical part deals with the analysis of the flat tax in Slovakia and compares systems of those two countries. The proposal part of the thesis comprehends a model example of Czech and Slovak taxpayer of the personal income tax and sketches further possible method of approaching the essence of the flat tax.
Description
Citation
BALABÁN, J. Problematika rovné daně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (místopředseda) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO