Zlepšení podpory prodeje konkrétní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je vypracována pro konkrétní společnost, která se zabývá neživotním komerčním pojištěním. Zabývá se zefektivněním reklamních nástrojů a zvýšením prodeje produktu. V první části se zabývá teoretickými východisky podpory prodeje. Zaměřuje se na marketingovou komunikaci v místě prodeje a její nástroje. Ve druhé části se věnuje praktickému využití poznatků z teoretické části, kde je zacíleno na zhodnocení současné podpory prodeje a návrhu na zlepšení.
The bachelor thesis is elaborated for a particular company that deals with non-life commercial insurance. It deals with streamlining advertising tools and increasing product sales. The first part deals with the theoretical basis of sales promotion. It focuses on marketing communication at the point of sale and its tools. The second part is devoted to the practical use of knowledge from the theoretical part, where it aims to evaluate the current sales promotion and suggestions for improvement.
Description
Citation
NOVÁK, L. Zlepšení podpory prodeje konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
Otázka vedoucího práce – zodpovězeno Otázky oponentky práce – zodpovězeno Mgr. Helena Musilová – Jak jste stanovil hranice úspěšnosti kampaně? Kde jste získal informace o nákladech? Proč v práci nemáte ve zdrojích uvedenou komunikaci se společností? – zodpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. – Jak se změní na základě Vašich návrhů kampaň VZP na cestovní pojištění? Na základě čeho jste zvolil konkurenty analyzované společnosti? – zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO