Relevance pokynů pro použitelnou bezpečnost z pohledu IT profesionála

but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Popište význam 6. kapitoly. Explicitně zodpovězte stanovené výzkumné otázky a hypotézy.cs
but.jazykangličtina (English)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMalinka, Kamilen
dc.contributor.authorGalanská, Katarínaen
dc.contributor.refereePolčák, Liboren
dc.date.accessioned2021-06-25T07:55:45Z
dc.date.available2021-06-25T07:55:45Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractVyvážení bezpečnosti a použitelnosti bylo vždy výzvou. Navzdory důležitosti zabezpečení softwaru jsou bezpečnostní pokyny a standardy často příliš komplikované, náchylné k chybám nebo časově náročné. Tato nerovnováha iniciovala vznik pojmu použitelné bezpečnosti. Po celá léta to byl běžný výzkumný problém. Zatímco softvér by měl být vyvíjen s ohledem na použitelnost koncových uživatelů, bezpečnostním standardům a směrnicím, které používají IT profesionálové, není z hlediska použitelnosti často věnována dostatečná pozornost. Vzhledem k tomu, že se od odborníků v oblasti IT očekává vyšší úroveň znalostí, často čelí velmi složitým oblastem, když se snaží vyhovět konkrétním bezpečnostním standardům nebo dodržovat konkrétní pokyny. Tato práce představuje studium současného povědomí v oblasti použitelné bezpečnosti. Práce sestává z provedeného průzkumu, analýzy stávajících použitelných bezpečnostních pokynů a navrhuje vzdělávací pomůcku k řešení problémů, které výzkum přinesl. Hodnocení vzdělávací pomůcky ukázalo pozitivní dopad na povědomí IT odborníků.en
dc.description.abstractBalancing the security and usability has always been a challenge. Despite the importance of securing software, the security guidelines and standards are often too complicated, prone to error or time consuming. This non-equilibrium initiated the creation of the term usable security. For years it has been a common research problem. While the software should be developed with usability considerations of end users, security standards and guidelines used by IT professionals are not often given enough attention from the usability perspective. As the experts in the IT field are expected to have a higher level of knowledge, they often face very complex areas when trying to be compliant to particular security standard or follow specific guideline. This work introduces the study of current awareness in area of usable security. The work consists of carried out survey, analysis of the existing usable security guidelines and proposes a educational aid in order to address the issues raised by the research. The evaluation of the education aid showed a positive impact on the IT professionals awareness.cs
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationGALANSKÁ, K. Relevance pokynů pro použitelnou bezpečnost z pohledu IT profesionála [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.cs
dc.identifier.other136811cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200182
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpoužitelnosten
dc.subjectbezpečnosten
dc.subjectpoužiteľná bezpečnosten
dc.subjectautentizaceen
dc.subjectšifrováníen
dc.subjectsoukromíen
dc.subjectusabilitycs
dc.subjectsecuritycs
dc.subjectusable securitycs
dc.subjectauthenticationcs
dc.subjectencryptioncs
dc.subjectprivacycs
dc.titleRelevance pokynů pro použitelnou bezpečnost z pohledu IT profesionálaen
dc.title.alternativeRelevance of Usable Security Guidelines from IT Professional Point of Viewcs
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-24cs
dcterms.modified2021-09-01-13:10:32cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid136811en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:24:05en
sync.item.modts2021.11.22 21:31:30en
thesis.disciplineBezpečnost informačních technologiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-24001_v.pdf
Size:
86.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-24001_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-24001_o.pdf
Size:
89.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-24001_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_136811.html
Size:
1.47 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_136811.html
Collections