Webová aplikace pro monitoring stanic v počítačové síti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace určené pro mo- nitorování serverů v počítačové síti. Cílem práce bylo seznámit se s vývojem webových aplikací jak z historického hlediska, tak i ze současného. Práce taktéž pojednává o síťové komunikaci a DoS ůtocích, což je důvodem vývoje této práce. Aplikace je vyvinuta ve vý- vojovém prostředí React.js, a Node.js. Nejkritičtějším požadavkem byl co nejmenší přenos dat v síti, proto jsou v aplikaci implementovány metody, které upřednostňují úspornost nad optimalizací. Aplikace je ve funkčním stavu, kdy je schopna monitorovat servery v síti.
This bachelors thesis describes design and implementation of web aplication for monitor- ing servers in computer network. The goal is to study web development form historical and current view. Next goal is to study network communication and DoS attacks, which is reason for writing this thesis. Application was developed in React.js framework, with node.js. The most important requirement was the least network traffic. For that reason there were implemented method which prefer lesser trafic over optimalization. Applica- tion is in working state, and can monitor servers in network.
Description
Citation
ASSZONYI, J. Webová aplikace pro monitoring stanic v počítačové síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Jedlička (člen) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Mgr. Jakub Vostoupal (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta a komise: 1) Jaké metody pro úsporu přenosu dat po síti byly v aplikaci implementovány? 2) Jak velká data jsou přenášena mezi kolektorem a monitorovací aplikací? Student odpověděl na otázky členů komise a oponenta a obhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO