Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti DTS Vrbenský, a.s. v letech 2013 až 2017 pomocí vybraných metod finanční analýzy na základě informací obsažených v účetních výkazech společnosti. Dále hodnotí informační systémy využívané společností a jejich vliv na výsledky společnosti. Na základě provedených analýz jsou navržena řešení ke zlepšení současné situace.
This bachelor’s thesis deals with the evaluation of the financial situation of the company DTS Vrbenský in the years 2013 to 2017 using selected methods of financial analysis based on information contained in the company’s accounting statements. It also evaluates the information systems used by the company and their influence on the company’s results. Based on the executed analyses are formulated solutions to improve current situation.
Description
Citation
DRUGDOVÁ, E. Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Martin Konečný (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: Ing. Petr Sedlák Znáte věkovou strukturu zákazníků? Opravdu všichni využívají moblilních telefonů pro sledování webových stránek? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO