Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Irské republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci daní z příjmů fyzických osob v České a Irské republice. Práce rozebírá problematiku zdaňování osob samostatně výdělečně činných a průběh jejich zdanění na příkladech. Dále jsou do práce zahrnuty návrhy na optimalizaci daňové zátěže poplatníka. V závěru je do práce zahrnuta smlouva mezi Českou a Irskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmů a z majetku.
The Thesis focuses on a comparison of taxation of individuals in the Czech Republic and in the Republic of Ireland. The Thesis construes a issue of taxation of self-employed and their process of taxation on the examples. In conclusion of this Thesis are tax optimization suggestions for taxpayer. Above that is includes Convention between the Czech Republic and the Republic of Ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital.
Description
Citation
OBERTÍKOVÁ, S. Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Irské republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (předseda) Mgr. Jiří Pospíšil (místopředseda) Ing. Martina Pivodová (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zábojová (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Doc. Martinovičová - Diskuze nad rozdíly mezi ČR a Irskem ve způsobech dokladování. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO