Pokročilý roaming ve Wi-Fi sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou Wi-Fi roamingu. Popisuje a přibližuje jak k této problematice přistupují doplňky standardu 802.11 zaměřující se na podporu roamingu, tedy doplňky 802.11r, 802.11k a 802.11v. Součástí této práce je sestavení topologie založené na sytému OpenWrt, na které je testován roaming před a po nasazení těchto standardů. Po testování je ukázán kratší čas roamingu, kterého je dosaženo díky použití těchto standardů. Rovněž je zde sestavena identická testovací topologie založená na zařízeních Mikrotik, na které je otestováno, že zařízení Mikrotik tyto standardy nepodporují.
This work deals with the issues of Wi-Fi roaming. It describes, how amendments of IEEE 802.11 focused on roaming, namely 802.11r, 802.11k and 802.11v, deal with these issues. Part of this work is designing a topolgy based on OpenWrt system, on which to test roaming before and after using these amendments. After testing, lower roaming times are exhibited, thanks to using these standards. There is also designed an identical topolgy based on Mikrotik devices, on which it’s demonstrated, that Mikrotik devices do not support these standards.
Description
Citation
KRULICH, F. Pokročilý roaming ve Wi-Fi sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Pospíšil (člen) Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Měřil jste sílu signálu od testovaných AP ve vaší topologii? U jaké síly signálu docházelo k roamingu u Samsungu a Applu? Nezkoušel jste u Mikrotiku/CAPsMANu ovlivnit chování roamingu nastavením položky Signal Range u Access Listu? Otázky komise: Dělal jste nějakou širší rešerši AP? Proč jste si vybral systém OpenWrt?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO