Návrh jízdního simulátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca sa zaoberá návrhom konštrukcie pohyblivého jazdného simulátora pre účely simulácie jazdy v reálnom čase. Vlastnému návrhu predchádza analýza už existujúcich riešení jazdných simulátorov. Dôraz je kladený na ergonómiu jazdca v polohách charakteristických pre športové, osobné a nákladné vozidlo, ďalej variabilitu pohybového systému a súčasne na jednoduchosť konštrukcie. Objektom skúmania je tiež dynamika pohybového systému a je vytvorený výpočtový model pre testovanie optimálneho umiestnenia pohyblivých ramien. Ďalej sa práca venuje návrhu rozhrania medzi hardvérovou a softvérovou časťou s cieľom overiť funkciu ovládacieho zariadenia na jednoduchom simulačnom modeli.
The aim of this thesis is the design of a motion driving simulator for real-time simulation of driving experience. The design takes inspiration from an analysis of existing solutions. An emphasis was put on driver ergonomics in positions typical for a sports car, passenger car and truck, then on variability of motion system and simplicity of the whole design. The dynamics of motion system is also a subject of research. The computational model has been created to test the optimal position of moving arms. Another aim of the study is to create an interface between hardware and software, to confirm the function of the control device using a simple simulation model.
Description
Citation
KUBEŠ, F. Návrh jízdního simulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Jak budete postupovat, pokud se teoretický model nebude shodovat s experimentem? Jakou jednotku má zrychlení? Jak byste vypočítal výkon nutný pro zrychlení rotačních částí? Jakou jednotku má moment setrvačnosti? Jaké bude využití navrženého simulátoru? Existují i jiné simulátory pro stanovení emisí vozidla?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO