Polyfunkční rodinný dům - Ro/2k

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce „Polyfunkční rodinný dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržená stavba je umístěna na parcelu č. 1104/25, k.ú. Teplice-Trnovany. Objekt polyfunkčního domu je tří podlažní s jedním podzemním podlažím . V 1. nadzemním podlaží se nachází čajovna, v ostatních nadzemních podlažích je jeden velký byt. Podzemní podlaží zajišťuje technický provoz objektu.
Bachelor thesis „Polyfunkční rodinný dům“ is processed in form of project documentation and is fulfilling all necessities of valid regulations. Designed object is placed on ground plot no. 1104/25 in Teplice Trnovany. Polyfunctional house object has three floors therefrom one basement. In first floor is situated Tee house, in other floors is one big apartment. Basement floor provides technical services for object.
Description
Citation
MOJ, M. Polyfunkční rodinný dům - Ro/2k [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO