Návrh marketingového plánu vinařství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním předmětem této práce je vytvoření kompletního marketingového plánu pro vinařství Ing. Karel Válka se zaměřením na branding. Práce se zaměřuje především na vytvoření jednotného komunikačního stylu značky. Vinařství se zabývá výrobou hroznů révy vinné, následnému zpracování, distribucí a propagací. Druhá kapitola je zaměřena na teorii o budování jednotného komunikačního stylu a sestavování marketingového plánu. Třetí kapitola je zaměřena na analýzu současného stavu, následně samotné sestavení „Brand manuálu“ pro vinařství Ing. Karel Válka a následný návod k jeho aplikování do praxe, vzhledem k současnému stavu.
The main subject of this thesis is creating complex markething plan for winery Ing. Karel Valka. The thesis is focusing on creating unified comunication style of the brand. The main business subject of winery Ing. Karel Valka is producing grapes of grapewine, processing them and sell products made from it. Second chapter of my thesis is focused on theory about building unified comunication style and building general marketing plan. Third chapter is focused on analysis of current status of the company and subsequent creating of „Brand manual“ for winery Ing. Karel Valka and guide for application of the manual into practice, based on the current situation in company.
Description
Citation
VÁLKA, V. Návrh marketingového plánu vinařství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno další otázky: doc. Šimberová - Jakým způsobem jste zpracoval teorii? - zodpovězeno dr. Hornungová - Co si představuje pod udržitelným podnikáním a péčí o krajinu? - zodpovězeno dr. Kaňovská - Kdo navrhoval etikety? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO