Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na formy financování pořízení dlouhodobého majetku. První část této práce je zaměřena na obecnou charakteristikou dlouhodobého majetku a jednotlivé možnosti jeho financování. V druhé části pracuji se skutečnými daty společnosti ABC s.r.o., která jsou důležitá pro zhodnocení finanční situace podniku. Následně dle zjištěných faktů navrhnu výběr nejvýhodnější alternativy financování pořízení majetku.
The bachelor´s thesis is focused on forms of financing the acquisition of fixed assets. The first part of this thesis deals with the theory, it is a general characterization of the fixed assets and the options for their financing. In the second part I work with real data of the ABC Company, Ltd., which are important for the assessment of their financial situation. Subsequently, according to the findings suggest a selection of the best alternatives of financing the acquisition of assets.
Description
Citation
OTÝPKOVÁ, J. Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (předseda) Ing. Sochorcová Martina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
otázky vedoucího práce: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno doc. Myšková: Jaké jsou podmínky pro daňovou uznatelnost leasingových splátek v připadě operativního leasingu? - odpovězeno Ing. Karas: Proč myslíte, že je leasing nejvýhodnější, proč nemůže být výhodnější úvěr? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO